• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Rørleggeranmeldelser

Eiendommen

Skjemaet gjelder for etablering, opphør og endring av utvendige- og innvendige ledningsanlegg for vann og avløp. Skjemaet gjelder også for dokumentasjon av tilbakestrømningssikring.

Ansvarlig rørleggerfirma/utfører må sende inn bestillingen og vedlegge kart med påtegnet informasjon minimum 3 dager før grøften skal fylles igjen.

NB: Vedrørende registrering av stikkledninger som ligger i grunnen

Ved etablering av ny tilknytning: før tilknytningen tillates utført krever Vann og avløp som ledningseier av offentlig ledningsanlegg at stikkledninger som tilknyttes dokumenteres iht Standard "Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag" utgitt av Statens kartverk, jf. Plan- og bygningsloven §2-3 med tilhørende Forskrift §4. Dokumentasjonen skal innleveres i forbindelse med rørleggeranmeldelse.


Bærum kommunes tekniske krav

Følgende vedlegg kreves:
  • Situasjonskart med påtegnet informasjon ved utvendige arbeider
  • Revidert ledningsplan ved innvendig arbeid

Dersom det skal monteres private pumpeløsninger for avløp skal anlegget bygges etter bestemmelsene gitt av "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser".

Vær oppmerksom på at endring og etablering av alle utvendige ledningsanlegg skal måles inn av Bærum Kommune – Vann og avløp. Ved endring av tilknytningspunkter skal Vann og avløp befare, dokumentere med bilder og måle inn tilknytningspunktet med GPS.

Skal du sende inn skjema for flere eiendommer kan du gå inn på "Mine skjema" øverst til høyre og deretter klikke på "Mal" under "Fullførte skjema". Da åpnes tidligere innsendte skjema for redigering. På denne måten kan de gjenbrukes/redigeres for ny eiendom før ny innsending.

 

Informasjon om eiendommen
Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader