• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Avtale og instruks for medisinering i skoler/SFO/barnehager

Avtale

 

Denne avtalen er inngått mellom foreldre/foresatte og skole/SFO/barnehage om at personalet skal dele ut medisiner etter gjeldende rutiner:

Foreldre/foresatte:

 • Foreldre/foresatte gir tillatelse til at personalet deler ut medisiner
 • Foreldre/foresatte sørger for at nødvendige medisiner blir levert til enheten
 • Foreldre/foresatte gir nødvendig informasjon til personalet om medisineringen
 • Leverer tilstrekkelig mengde medisiner til enheten
 • Leverer utstyr som er nødvendig for å gi medisinen 
 • Leverer medisinoversikt og skriftlig informasjon om medisineringen
 • Leverer medisinoversikt som er signert av lege
 • Leverer ny medisinoversikt ved endringer

Barnehage/SFO/skole:

 • Oppbevarer medisinene på en forsvarlig måte
 • Sørger for at eleven/barnet får medisinene sine i henholt til avtale og medisinoversikt 
 • Har rutiner som sikrer at medisinhåndteringen og utleveringen skjer på en forsvarlig måte
 • Sørger for at den som utleverer medisinen har nødvendig informasjon og kunnskap

  

 

Opplysninger om barnet
/
Opplysninger om enhet
/
Kontaktinformasjon foreldre/foresatte
/
//
Kontaktinformasjon foreldre/foresatte
/
//
Hjelp til utfylling
Lukk
 • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
 • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
 • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
 • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader