• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Avtale

Skjemautfylling

Hjemmekompostering - avtale

Avtale

Informasjon / regler for hjemmekomposter

 • Alt matavfall og organisk komposterbart avfall fra husholdninger skal til enhver tid komposteres og ikke blandes med det øvrige avfallet.
 •  Det skal brukes kompostbeholder som er isolert, slik at man kan kompostere hele året. Kompostbeholderen skal være Svanemerket.
 •  Kompostbeholderen skal plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboene eller andre forbipasserende.
 •  For at komposten skal virke godt og for å unngå lukt, skal det blandes tørt strø hver gang det legges et lag fuktig matavfall i komposten.
 • Ved siden av kompostbeholderen skal det være et forråd av tørt strø. Strøet kan være hageavfall, frest/hakket/kvernet avfall av busker og trær, bark, torv eller lignende.
 • Med godkjent avtale kan du hente gratis strø på Isi Avfallsanlegg, Isiveien 60, 1340 Skui. Eget strø kan for eksempel være kvernet kvist, bark og/eller lignende. 
 •  Forurensnings- og renovasjonsavdelingen har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar med vilkårene. Brukeren må følge opp, slik  at  komposteringen fungerer. Leverandøren av beholderen og Forurensnings- og renovasjonsavdelingen er behjelpelig med råd om endringer i opplegget  dersom komposteringen ikke lykkes.
 • Dersom komposteringen blir til sjenanse eller medfører problemer for naboer eller andre, vil Forurensnings- og renovasjonsavdelingen forbeholde seg retten til å si opp avtalen.
 • Ved endringer i abonnementsforholdet f.eks. ved salg av eiendom, flytting eller skifte av kompostbeholder, skal det gis melding om dette til  Forurensning  og renovasjonsavdelingen.
 • Avtale om hjemmekompostering gir redusert renovasjonsgebyr. Reduksjonen vurderes hvert år i forbindelse med fastsettelse av de øvrige avgiftene.
 • Oppstår det tvist om forståelsen av denne avtalen, skal den først forsøkes løst i minnelighet. Dersom det ikke fører frem, skal tvisten avklares ved voldgift iht. reglene i tvisteloven.
 • Fra 1. september 2016 er det krav om kurs for å inngå avtale om hjemmekompostering med Bærum kommune. 

Opphør av avtalen må meldes ved flytting og/eller eierskifte.

Opplysninger om eiendommen
/
//

Avtalen skrives ut, signeres og sendes pr. post til:  Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika


Hjelp til utfylling
Lukk
 • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
 • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
 • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
 • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader