• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Helse - og omsorgstjenester - søknad

Informasjon

Informasjon

Skjema fylles ut og skal deretter skrives ut og undertegnes. Følg veiledningen på siste side for utskrift.

Etter mottatt søknad, vil Tildelingskontoret ta kontakt for en samtale.  Søknaden inneholder fortrolig informasjon og må ikke sendes på e-post.

Søknaden sendes til:  Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika

Telefon Tildelingskontoret - 67 50 40 50

Innhenting av opplysninger
Noen av opplysningene som blir hentet inn fra deg følger en standard som er utviklet av Helsedirektoratet. (IPLOS). Standarden gir en systematisk og nødvendig informasjon om din helsetilstand som kommunen trenger for å gi best mulig hjelp og behandling.

Statistikk
Noen av de innhentede opplysningene benyttes til statistikk. Statistikkene benyttes av kommunen og statlige myndigheter til styring og planlegging av tjenestene. I alle statistikker fjernes navn og andre opplysninger som kan føre til at personer gjenkjennes.

Innsynsrett
Du har til en hver tid rett til å få vite hvilke opplysninger om deg som ligger lagret i kommunen. Opplysningene får du hos leder for tjenesten du mottar hjelp fra. Dersom du mener at opplysningene er ufullstendige eller feil, kan du be om å få dem rettet eller slettet.

 

Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader