• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

SFO - redusert oppholdsbetaling

Innledning

Informasjon

Det er regningsmottaker som kan søke om redusert oppholdsbetaling.

Grunnlaget for vurdering av redusert oppholdsbetaling ved SFO er familiens samlede bruttoinntekter.

Dersom samlet inntekt er under 2,8 G kan det søkes om 75% redusert opholdsbetaling. Dersom samlet inntekt er mer enn 2,8 G, men mindre enn 4,5 G, kan det søkes om 50% redusert oppholdsbetaling. G = Grunnbeløpet i folketrygden, her kan du lese mer Grunnbeløpet i Folketrygden.

Alle skattbare inntekter, trygder m.v. må oppgis brutto per måned, og dokumemtasjon på inntekter må vedlegges søknaden. Dokumentasjon må ikke være eldre enn 2 måneder. Eksempler på gyldig dokumentasjon er lønnslipper, vedtaksbrev o.l. 

Søknad om rdusert oppholdsbetaling må være kommet fram til oss minst 1 måned før den skal gjelde fra. Det gis ikke redusert oppholdsbetaling med tilbakevirkende kraft.

Vedtak om redusert oppholdsbetaling gjelder kun for ett skoleår av gangen.

Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader