• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Erklæring

Skjemautfylling

Gravminne - søknad om godkjenning

Erklæring

Montering og vedlikehold av gravminne

  

Et gravminne er et minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.

 

Fester av graven eller den ansvarlige for fri grav, har rett til å sette opp et gravminne på graven og er ansvarlig for gravminnet som monteres .

 

Det stilles krav om at de næringsdrivende retter seg etter gjeldende lover, forskrifter og lokale vedtekter for gravplassene. Ved unnlatelse av å følge bestemmelsene vil det ikke gis tillatelse til å sette opp gravminne. Det forutsettes at gravminnet og/eller annet fast tilbehør må godkjennes før gravminnets montering. 

 

Driftspersonellet skal varsles før ankomst. Monterings- og vedlikeholdsarbeid skal helst utføres mellom kl 8.00 og 15.00. Gravminnet monteres på anvist plass, jf gravferdsforskriften § 25. Alt avfall i forbindelse med montering og vedlikehold skal fjernes etter utført arbeid. Eventuelle skader på terreng skal rettes opp umiddelbart.

 

Ansatte i Bærum kommune eller ansatte på gravplassene kan ikke utføre tjenester for private næringsdrivende på gravplassene mot godtgjørelse. 

 

Montering av gravminne kan i de fleste tilfeller skje umiddelbart etter gravlegging med mindre Bærum kommune mener monteringen må utsettes. Inntil gravminnet er satt opp, kan graven merkes med avdødes navn.

 

Tegning, skisse eller foto av gravminne kan legges ved elektronisk.


Vedtekter med særbestemmelser for gravplasser og gravfelt i Bærum kommmune (vedtatt 02.03.2022)

  

Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader