• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Parkeringstillatelse for forflytninghemmede - søknad

Informasjon

Parkeringstillatelse er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder.

For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen, det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Økonomiske fordeler til personer som får utstedt parkeringstillatelse, påvirker ikke behandlingen av søknaden. Eksempel på fordel er gratis parkering på offentlige, avgiftsbelagte plasser.

Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Problemer med å bære gir ikke rett til parkeringstillatelse.

Søknaden kan først behandlers når vi har fått fullstendige opplysninger om ditt særlige behov. Deretter vil vi befare og vurdere stedene hvor du trenger parkeringslettelse.

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel, kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med egen parkeringstillatelse for dette. Parkeringstillatelse tildeles kun når den som transporteres ikke kan forlates alene mens bilen flyttes.

Legeerklæring og ett passfoto av den forflytningshemmede sendes kommunen per post til Bærum kommune, Vei og trafikk, 1304 Sandvika.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

  
 
Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader