• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjelder

Skjemautfylling

Skole/barnehage - godkjenning etter miljørettet helsevern - trinn 1 - samtykke til planer

Søknaden gjelder

Søknad om samtykke til planer for lokaler og uteområder til barnehager og skoler skal sendes inn av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig og gjerne i samråd med virksomhetsleder. Søknaden sendes kommunen så tidlig som mulig, gjerne samtidig med innsending av rammesøknaden til byggesaken. 

Trinn 2 i søknadsprosessen omhandler skolens/barnehagens drift og retter seg mot skolen/barnehagen ved virksomhetsleder. Virksomhetsleder må gjøre seg kjent med forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager med veileder.  Så snart bygget er ferdig, og før oppstart, må virksomhetsleder kalle inn Folkehelsekontoret til et møte og en befaring av lokalene. Før møtet må vi ha mottatt en skriftlig redegjøresle av eventuelle forhold som ble påpekt i Samtykke til planer (trinn 1).

Samtykke til plan, befaring og skolen/barnehagens etablerte internkontroll, vil danne grunnlaget for en endelig godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Veileder til forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler benyttes ved utfylling av dette skjema.

Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Situasjonsplan
  • Plantegninger/snitt/fasade
  • Utomhusplan
  • Innredningstegninger
Virksomhetstype

m2
m2
m2
Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader