• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om påslippstillatelse til kommunalt spillvann og/eller overvannsnett

Informasjon

Søker må legge ved kart der plasseringen av borehull er tegnet inn.
  • Benytt skjema for Bestilling av VA-kart
  • På hovedledningskartet tegner du inn borepunkt og punkter for utslipp / påslipp.

Avstandskrav for plassering av borehull:
Avstanden fra borehullet til den offentlige ledningen skal være mer enn 4 meter for ledninger,  < 500mm, 5m for ledninger <800mm, 6 meter for ledninger >= 800mm , og mer enn 20 meter til nærmeste vann- eller avløpstunell.

Påslipp til offentlig nett
Dersom du søker om påslipp av anleggsvann til offentlig nett skal du merke av på kartet hvilken kum anleggsvannet skal ledes til.

Opplysninger om type påslipp

Avstandskrav for plassering av borehull:
Avstanden fra borehullet til den offentlige ledningen skal være mer enn 4 meter for ledninger,  < 500mm, 5m for ledninger <800mm, 6 meter for ledninger >= 800mm , og mer enn 20 meter til nærmeste vann- eller avløpstunell.

Påslipp til offentlig nett
Dersom du søker om påslipp av anleggsvann til offentlig nett skal du merke av på kartet hvilken kum anleggsvannet skal ledes til.

Altinn

Altinn benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsliv og organisasjoner. Det er ikke anledning til å reservere seg mot digital post.

Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader