• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Barnehage - Søknad om logopedhjelp

Informasjon

Dersom det er medisinske årsaker til språk-, tale- og kommunikasjonsvanskene kan det søkes hjelp gjennom spesialisthelsetjenesten.

På bakgrunn av søknad om logopedhjelp, kan Bærum kommune gi veiledning og opplæring til foresatte og personale i barnehage for barn med språk- og talevansker.

Logopedhjelp er ikke en rettighet etter barnehageloven. Søknad om logopedhjelp vil derfor ikke føre til et enkeltvedtak med klageadgang.

Søknaden omfatter logopedhjelp for barn med:
- språklydvansker (uttale)
- taleflytvansker (stamming)
- stemmevansker (barneheshet, nasalitet)
 
Utfylling/innsending av søknad:
- i samarbeid med foreldre og barnehagen
- fylles ut på skjerm og skrives ut
- signeres av foresatte og sendes pr post sammen med aktuell dokumentasjon til
  
       Bærum kommune
       Barnehagekontoret
       1304 Sandvika


Krav for behandling av søknad:
- gjennomført kartlegging med TRAS og Språklydobservasjon  (x)  (materiell fås evt. ved henvendelse til Barnehagenes veiledningssenter, veilsenterbhg@baerum.kommune.no )
- dokumentasjon med resultat av kartleggingen

(x) Dersom søknaden gjelder taleflytvansker (stamming og løpsk tale) er Språklydobservasjon-kartlegging ikke nødvendig.

Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader