• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - Søknad om logopedhjelp

Informasjon

I enkelte tilfeller vil det være behov for utredning av PP-tjenesten for spesialpedagogisk hjelp, i stedet for/eller i tillegg til logopedisk hjelp.

Dersom dere "krysser" av for tre eller flere av de følgende sjekkpunkter, ta kontakt med PP-tjenestens konsultasjonsepost (konsultasjonppt@baerum.kommune.no.)
•Viser liten interesse for sosialt samspill
•Har vansker med å komme inn i lek
•Har vansker med å oppfatte felles beskjeder
•Glemmer hva ting heter - vanskelig med hukommelse
•Har problemer med å lære nye ord
•Har lite ordforråd for alderen
•Klarer ikke å følge med i samlingsstunden
•Er ikke interessert i bøker, og liker ikke å bli lest for
•Ikke forventet respons på systematiske tiltak over tid
•Det foreligger vansker med språk, tale eller kommunikasjon i familien (f.eks. dysleksi, stamming, vansker med å forstå det man leser)

Ved behov for drøfting ang. søknad om logopedisk hjelp, send en e-post med forespørsel til en av logopedene. Se kontaktinformasjon på vår nettside.

Utfylling/innsending av søknad:
- i samarbeid med foreldre og barnehagen
- fylles ut på skjerm og skrives ut
- signeres av foresatte og sendes pr post sammen med aktuell dokumentasjon til
  
       Bærum kommune
       Barnehagekontoret
       1304 Sandvika

Behandling av søknad:

Foresatte og barnehage vil motta svarbrev med informasjon om når logopedsøknaden er forventet å bli behandlet.

Krav for behandling av søknad og dokumentasjon:

Barnehagen må gjennomføre kartlegging med TRAS, samt legge ved dokumentasjon med resultater.

Dersom man søker veiledning ang. språklydvansker, må også Språklydobservasjon gjennomføres og vedlegges. Materiell fås ved henvendelse til Kompetanseteam i barnehage (kompetanseteam.barnehage@baerum.kommune.no).

For skolestartere:

Spørreskjemaet "20 spørsmål om språkferdigheter" må legges ved.Hjelp til utfylling
Lukk
  • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
  • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
  • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
  • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader