• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om sykkelparkering i borettslag og sameier

Informasjon

Bilde

Hvem kan søke midler?

 • Borettslag
 • Sameier

Krav til sykkelparkeringen:

 • Sykkelparkeringen må etableres på borettslagets eller sameiets eiendom og må være tilgjengelig for alle beboerne.
 • Du må ta hensyn til framkommelighet. Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende). For tips til utforming av god sykkelparkering, se veileder for sykkelparkering for sameier og borettslag med tilhørende guide om dimensjoner og manøvrering utarbeidet av Oslo kommune.
 • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for beboere eller offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningsbiler.
 • Ved nytt bygg over 50 kvadratmeter må du søke om byggetillatelse. Du bør uansett sjekke om dette kreves av en annen grunn enn størrelsen. Du kan ta kontakt med byggesaksvakten for mer informasjon.

Kriterier for å søke:

 • Borettslaget eller sameiet må ha midler til å forskuttere hele kostnaden.
 • Søknaden må være godkjent før sykkelparkeringen kan bygges.
 • Du må søke og få innvilget tilskudd før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtaler med leverandører.
 • Du får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt.
 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis.

Hvilke sykkelparkeringstiltak kan søkes tilskudd til?

 • Bygging av sykkelparkering i garasje.
 • Sykkelparkering med tak.
 • Innkjøp av sykkelskap, sykkelhangar eller lignende sykkelparkeringsanlegg.

Støtten til det enkelte boligselskap kan være:

 • 30 % til å dekke utgiftene knyttet til bygging, bergrenset oppad til kr 100 000 kr inkl mva pr. borettslag eller sameie.

Krav til dokumentasjon (må vedlegges):

 • Planskisse
 • Kostnadsoverslag
 • Ved nytt bygg over 50 kvm må byggetillatelse vedlegges.
Erklæringer
Hjelp til utfylling
Lukk
 • Du beveger deg i skjemaet med Forrige- og Neste-knappene. Du kan også velge side fra navigasjonsmenyen til venstre.
 • Klikk på ?-ikon gir veiledning og utfyllingshjelp i rubrikken Veiledning til høyre. Her vil også ev. feilmeldinger fremkomme.
 • På siden Kontroller og send inn får du en samlet oversikt over alt du har fylt ut. Her vil obligatoriske felt som ikke er utfylt vises med rød skrift.
 • Innsending skjer fra siden Kontroller og send inn. Send inn-knappen er først aktiv når alle obligatoriske felt er fylt ut. Etter innsending får du fram en referanse-ID på skjermen. Skjemaet kan du se under Mine skjema med referanse-ID, sammen med tidspunkt for innsendelse, skjematype og mottakende instans. Mine skjema finner du øverst til høyre på siden når du åpner skjemaet.

Utfylling og bruk

Øverst til høyre på siden kan du klikke på "Mine skjema".

Der finner du en oversikt over skjemaene dine som ikke er ferdig utfylt og skjema du har sendt inn.

Klikk på "Rediger" dersom du ønsker å gjøre ferdig et skjema.

Klikk på "Mal" for å hente opp et innsendt skjema. Dersom du ønsker det, kan du gjøre endringer i skjemaet og sende det inn på nytt.

Vennligst vent...

Loader